Meny

Arbetslös

Arbetslöshetsförsäkringen

 
Arbetslöshetsförsäkringen är genom lag lika för alla a-kassor. Gäller anställda såväl som företagare. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar.
 
Den ena delen är en frivillig, inkomstrelaterad försäkring (ersättningstak 910 kr/dag under de första 100 dagarna i ersättningsperioden, därefter sänks ersättningen till 760 kr/dag för den som tjänat upp till 25025 kronor innan arbetslösheten). Ersättning från den här försäkringen betalas ut till personer som är medlemmar i en a-kassa sedan 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor.
 
Den andra delen är en grundförsäkringen (ersättningstak 365 kr/dag),  som betalas ut till personer som inte är medlemmar i a-kassan eller som inte har varit medlemmar tillräckligt länge för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning.

Arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Bestämmelser gällande bland annat inträde i och utträde ur en a-kassa regleras i Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO), ger ut en informationsskrift om arbetslöshetsförsäkringen som du kan hämta här>.