Meny

60 veckorsregeln

Om din arbetstid minskar eller du får ett deltidsarbete under arbetslösheten, kan du få arbetslöshetsersättning för den tid du är arbetslös.

Omräkningstabell>
Ersättningen beräknas till ett visst antal ersättningsdagar per kalendervecka enligt av regeringen fastställd omräkningstabell. Du läser av tabellen genom att följa raden för din fastställda normalarbetstid (1) och raden som visar antalet arbetslösa timmar per vecka (2). Du drar bort alla timmar i veckan som inte är arbetslösa dvs. sjuk- föräldrapenning, förhindrad, semester och arbete. I rutan där dina rader möts kan du läsa av hur många ersättningsdagar per vecka du får ut (3).

Maximalt 60 ersättningsveckor i kombination med deltidsarbete
När du arbetar deltid kan du få ut högst 60 ersättningsveckor per ersättningsperiod.
Om du fortsätter att arbeta deltid efter att de 60 veckorna med deltidsarbete är förbrukade, kan du endast få ersättning för de ersättningsveckor då du är helt arbetslös.

60 veckorsregeln gäller både för anställd och deltidsföretagare
Regeln om högst 60 deltidsveckor samtidigt med arbetslöshetsersättning gäller även de som har ett deltidsföretag (10/17).

Ensamstående med barn under 18 år
Du som är ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge är boende helt eller delvis i ditt hem, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har förbrukat dina 60 deltidsveckor. Begränsningsregeln gäller endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. Anvisningen görs av arbetsförmedlingen.

Sagt upp dig själv från ett deltidsarbete 
Om du säger upp dig själv efter att du har förbrukat dina 60 veckor vid deltidsarbetslöshet,  anses du ha giltig anledning att göra detta, om inkomsten av deltidsarbetet kommer att understiga fastställd dagpenning som heltidsarbetslös.