Meny

Arbete utomlands

Arbete i EU/EES-land eller i Schweiz
Om du har arbetat i ett annat EU-land, i ett EES-land eller i Schweiz, gäller särskilda regler både för rätt till inträde i a-kassan och för rätt till ersättning när du återvänder till Sverige. Normalt omfattas man av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring, men det finns undantag (se nedan).
Om du planerar att arbeta utomlands bör du kontakta oss innan för att få information om vad som gäller för dig.  

Arbete utanför EU/EES-land eller Schweiz
Om du arbetar utanför EU- och EES-området eller Schweiz omfattas du inte av de förordningar om
social trygghet som gäller inom EU-/EES-området. Du kan därför normalt inte tillgodoräkna dig arbetet vid prövning av rätt till arbetslöshetsersättning.

Nedan finns de undantag där ett arbete utomlands kan tillgodoräknas vid arbetslöshet i Sverige.
1. arbete hos en arbetsgivare med säte i Sverige, om lön betalas ut från Sverige,
2. tjänstgöring vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka,
3. biståndsarbete som Sida eller någon annan svensk statlig myndighet står lönekostnaderna för
4. arbete hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet eller organ som är knutna dit. (IAFFS 2011:4).

Mer information gå till länken Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)
Söka arbete utomlands med bibehållen ersättning>

Läs om villkoren och hur du ansöker genom att klicka på länken www.iaf.se
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)