Meny

Bisyssla

Från den 7 september 2015 höjs beloppet för godkänd bisysslan från 1 920 kronor till 2 190 kronor per vecka. Det högre beloppet gäller för dig som får din bisyssla godkänd efter den 6 september 2015.

Ett extaarbete som anställd eller ett företag som utförts vid sidan om ett heltidsarbete i minst tolv månader kan i vissa fall godkännas som en bisyssla. Bisysslan får inte vara ett hinder att anta ett heltidsarbete och den får inte utökas under arbetslöshet. En godkänd bisyssla påverkar inte ersättningen från a-kassan, om inkomst från bisysslan vid arbetslöshet inte överstiger 2 190 kronor per vecka.
Om inkomsten från bisysslan överstiger 2 190 kronor per vecka, ska det överstigande beloppet dras från den arbetslöshetsersättning som betalas ut per vecka.
Även verksamhet i jord- och skogsbruk kan vara en bisyssla.