Meny

Om du ska avsluta ditt medlemskap fyller du i blanketten Begäran om utträde och skickar in den till oss. Du kan även vända dig till avdelningsexpeditionen på din arbetsplats för att få en utträdesblankett.

Begär utträde med BankID


Begär du utträde för att byta till en annan a-kassa är det viktigt att du söker inträde i den nya a-kassan samtidigt som du begär utträde från oss. Detta för att du ska få tillgodoräkna dig den medlemstid du haft hos oss.

Går du på aktivitetsstöd ska du inte gå ur a-kassan, då det sänker din ersättning hos Försäkringskassan.

Om du går i förtidspension och vill avsluta ditt medlemskap i a-kassan, måste du själv avsluta medlemskapet genom att sända in utträdesblanketten. Ditt medlemskap avslutas inte automatiskt förrän månaden innan du fyller 65 år.

Om du avslutar medlemskapet genom att sluta betala medlemsavgiften, är vi skyldiga att kräva in avgiften för tre månader, räknat från den senast inbetalda avgiften.