Meny
Nyheter

Val av ombud till Pappers a-kassas föreningsstämma

Under oktober månad kommer val av ombud till a-kassans föreningsstämma att hållas.Totalt ska 8 ombud väljas och 2 suppleanter till varje ombud. Samtliga väljs på två år, därutöver kommer en suppleant väljas på ett år genom ett fyllnadsvalgenom. Mandatperioden börjar den 1 januari 2018.Valet sker vid ett sammanträde öppet för alla medlemmar inom arbetslöshetskassan som är bosatta inom valdistriktet.

Nedan framgår när valen kommer ske i de olika valdistrikten.

Valdistrikt         Datum                    Tid                Plats           

Norra Norrland    19 oktober              10:00         Medlefors Folkhögskola, Skellefteå
Södra Norrland    16 oktober              10:00         Hotell Höga Kusten, Sandöverken
Gävle-Dala          16 oktober              10:00         First Grand Hotell, Falun
Östra                    9 oktober               10:00          Starby Hotell, Vadstena
Västra                   5 oktober               10:00          Bohusgården, Uddevalla
Södra                    2 oktober               10:00          Scandic Hotell, Växjö