Meny

Vanliga frågor

Arbetslöshetsersättning

 • 1. Jag har inte fått mitt arbetsgivarintyg, kan jag skicka in några andra handlingar i stället?

  I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg i original till a-kassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

  Om du har svårt att erhålla arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta a-kassan för att förhöra dig om vilka åtgärder du kan vidta, och vilka uppgifter a-kassan behöver av dig om du inte lyckas skaffa arbetsgivarintyget.

  31 AV 46 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 2. Måste jag ta vilket arbete som helst?

  När du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Skulle det finnas något som hindrar dig från att ta arbete ska hindret undanröjas så snart det går. Det innebär att du inte har rätt att kräva att få ett arbete inom ett visst yrkesområde. Du har heller inte rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt.

  12 AV 50 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 3. Vad händer om jag tackar nej till ett arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program?

  Om du utan godtagbara skäl tackar nej till jobberbjudande eller ett arbetsmarknadspolitiskt program, beter dig på ett sätt som uppenbarligen orsakar att du inte blir erbjuden en anställning eller på annat sätt förlänger din arbetslöshet blir du avstängd i fem dagar. Händer detta flera gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd i tio dagar och tredje gången 45 dagar. Fjärde gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

   

   

  14 AV 27 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 4. Hur mycket får jag i ersättning?

  Ersättningens storlek beror på

  * antalet arbetade timmar
  * vilken genomsnittlig inkomst du haft under de senaste tolv månaderna
  * hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta
  * hur många timmar per vecka du är arbetslös

  Den högsta ersättningen är 910 kronor per dag innan skatt under de första 100 ersättningsdagarna om du har tjänat 25 025 per månad innan du blev arbetslös kan du få ut 80 % av din lön från a-kassan. Därefter sänks taket för ersättningen till 760 kronor per dag innan skatt.  Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst. Gränserna för dagpenningen sätts av regeringen och kan inte påverkas av arbetslöshetskassan.

  23 AV 50 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 5. Vad händer med a-kassan om jag säger upp mig själv eller orsakar att jag får lämna ett jobb eller arbetsmarknadsprogram?

  Om du utan giltig anledning självmant lämnar, eller orsakar att du får lämna ett jobb eller arbetsmarknadspolitiskt program blir du avstängd från rätten till ersättning i 45 dagar (20 dagar om jobbet eller programmet skulle ha pågått i högst 10 dagar). Detsamma gäller för företagare som upphör med en verksamhet som är lönsam. Händer detta fler gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd i ytterligare 45 dagar. Händer det en tredje gång förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

  Om du väljer att lämna ett arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program ska du alltid meddela a-kassan. A-kassan utreder om du ska stängas av från ersättning. För att slippa avstängning krävs mycket starka skäl, t.ex. att en läkare intygar att det inte är lämpligt att du jobbar kvar pga. hälsoskäl.

  13 AV 19 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 6. Jag kommer att få ett avgångsvederlag/avgångspension. Vad händer med a-kassan?

  Tid med avgångsvederlag/avgångspension räknas som arbetad tid och det går därför inte att få arbetslöshetsersättning under denna tid. För att a-kassan ska kunna räkna ut hur lång tid ditt avgångsvederlag/avgångspension motsvarar i arbetad tid, behöver vi få in uppgörelen om avgångsvederlaget/avgångspensionen och ett arbetsgivarintyg på de senaste 12 arbetade månderna samt eventuella kompletteriongsblanketter. Du kommer därefter att få ett beslut om exakt hur länge avgångsvederlaget beräknas räcka.

  Alla ersättningar som betalas ut i samband med att en anställning upphör räknas som ett avgångsvederlag. Det samma gäller om uppgörelsen innebär att företaget sätter in pengar i en pensionslösning som ska falla ut vid ett senare tillfälle. Summan för pensionslösningen jämförs med ett avgångsvederlag och du blir avstängd från ersättning under visstid. Du är även skyldig att informera a-kassan om du tar ut pension innan din 65 års dag.

  Observera!
  Tänk på att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande, för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För mer information kontakta Försäkringskassan.

  8 AV 16 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 7. Jag kommer snart att bli arbetslös. Hur ska jag göra?

  Du anmäler dig första arbetslösa dagen, genom att logga in på Arbetsförmedlingens hemsida eller genom ett personligt besök på Arbetsförmedlingen. Efter ett par dagar kommer du att få ett brev från a-kassan där det framgår vilka handlingar vi behöver få in för att kunna handlägga ditt ärende.

  25 AV 34 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 8. När och hur betalas min ersättning ut?

  Utbetalning sker så fort ditt ärende är komplett, dvs. vi har fått in alla handlingar och att första tidrapporten/kassakortet är ifyllt och inskickat. Vi strävar efter att kunna fatta beslut samma dag som din ansökan är komplett.

  Utbetalningen sker på torsdagen påföljande vecka, efter det att du fått din ansökan godkänd. Med undantag om det finns någon helgdag mitt i veckan.

  Utbetalning sker via Swedbank. Om du har konto i en annan bank vänder du dig till Swedbank för att få pengarna till önskat konto. Har du inget konto kommer den första utbetalningen på en avi. Har du e-leg/bankID kan du själv anmäla till vilken bank och konto du vill ha din ersättning.

  14 AV 19 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 9. Hur många ersättningsdagar får jag?

  En ersättningsperiod är 300 dagar. Ersättningen betalas ut fem dagar per vecka om du är helt arbetslös.

  18 AV 26 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 10. Kan jag få ersättning när jag arbetar deltid i ett bemanningsföretag?

  Skicka in kopia på ditt anställningsbevis så får vi bedömma om du kan stämpla på deltid eller inte.
  Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande och inte till bemanninsföretagets förfogande.
  Om bemanningsföretaget betalar ut garantilön upp till heltid, har du inte rätt till ersättning från a-kassan.

  5 AV 8 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 11. Jag har en fast deltid. Hur fyller jag i tidrapporten/kassakortet?

  Under sysselsättningsgrad på tidrapporten/kassakortet, ska du ska fylla i hur många procent av en heltid du är anställd. Du ska fylla i denna ruta varje vecka oavsett hur ditt schema ser ut.
  Om du arbetar extra utöver din ordinarie anställning fyller du i dessa timmar på respektive dag, samtidigt som du fyller i rutan med sysselsättningsgrad.   

   

  2 AV 7 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 12. Jag har semester från mitt deltidsarbete. Hur fyller jag i tidrapporten/kassakortet?

  Fyll i semester på din tidrapport/kassakort den tid då du har semester. Semesterdagar är alltid hela dagar. Vid längre tids semester räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar om de ligger mellan dagar då du är ledig. Har du semester en vecka från ditt deltidsarbete har du inte rätt till ersättning denna vecka.

  1 AV 2 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 13. Sjuk eller vård av barn. Hur gör jag med tidrapporten/kassakortet?

  Du anmäler till Försäkringskassan att du är hemma med sjukt barn. På tidrapporten/kassakortet fyller du i vilka dagar och i vilken omfattning du haft tillfällig föräldrapenning. Tänk på att fylla i föräldrapenning på rätt dag. Dina uppgifter på tidrapporten/kassakortet måste stämma överens med de uppgifter du lämnat till Försäkringskassan.

  Du kan aldrig ha rätt till ersättning från både Försäkringskassan och arbetslöshetskassan för samma tid. Kontrollera därför dina tidrapporter/kassakort noga för att inte riskera återkrav av din ersättning.

  11 AV 13 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 14. Kan jag ta ut föräldrapenning på lördagar och söndagar?

  Att ta ut föräldrapenning på lördagar och söndagar påverkar inte din ersättning.

  4 AV 9 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 15. Vad händer om jag tar ut pension?

  Pensionen samordnas med arbetslöshetsersättningen, och din arbetslöshetsersättning sänks när du har pension och det kan i vissa fall hända att du inte har rätt till någon ersättning alls. Även mindre belopp från PPM kan ha stor inverkan på din ersättning. Kontakta oss om du bestämt dig för att ta ut pension.

  Tänk på att avdraget på din ersättning på grund av pension kommer att fortsätta, även om du återkallar din pension.

   

   
  1 AV 8 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 16. Kan jag studera på deltid eller på distans och få arbetslöshetsersättning?

  Den som har ersättning från a-kassan kan under vissa omständigheter studera max 50% på deltid eller på distans, under högst 20 veckor per ersättningsperiod utan att arbetslöshetsersättningen påverkas. Ett absolut krav är dock att arbetslöshetskassan godkänt detta innan studierna påbörjas. För att arbetslöshetskassan ska kunna avgöra om du har rätt att studera under arbetslösheten ska du använda blanketten Ansökan om att få studera på deltid under arbetslösheten>

  Tänk på att du måste få dina studier godkända av oss innan du kan börja studera. Om du studerar utan att ha fått ett beslut på att vi godkänt dina studier, riskerar du att vi återkräver din ersättning.

  7 AV 11 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 17. Kan jag starta ett företag under arbetslöshet?

  Du kan endast registrera ett företagsnamn och införskaffa F-skattsedel. Ingenting annat.

  Om du haft din verksamhet vid sidan av ett heltidsarbete i minst 12 månader, gör kassan en prövning om ditt företag kan betraktas som en bisyssla. Du kan i så fall få fortsätta med din verksamhet i samma omfattning som innan du blev arbetslös.

  8 AV 9 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 18. Jag är inte nöjd med det beslutet från er. Hur gör jag för att begära omprövning?

  Du har rätt att ompröva kassans beslut inom två månader från den dag du fått beslutet. Du skriver vad du tycker är felaktigt i beslutet och vilken ändring du vill ha. Glöm inte att skriva ditt namn och personnummer.

  Skicka din omprövning till kassans adress: Pappers A-kassa, Box 1127, 111 81 Stockholm.

  3 AV 3 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 19. Vad händer om jag missar ett möte på AF eller inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid?

  Om du utan godtagbara skäl inte medverkar till att upprätta en individuell handlingsplan, inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid, missar ett inbokat möte hos Arbetsförmedlingen, låter bli att söka anvisade jobb eller inte aktivt sökt lämpliga jobb får du en varning första gången. Händer det flera gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd från ersättning i en dag, tredje gången i fem dagar och fjärde gången i tio dagar. Femte gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

  34 AV 39 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


Medlem

 • 20. Hur blir jag medlem i Pappers a-kassa?

  För att bli medlem i Pappers a-kassa ska du arbeta eller haft din senaste anställning inom Pappers verksamhetsområde.
  Inträdesansökan finns under Blankett fliken. Du kan även få en blankett från avdelningsexpeditionen på din arbetsplats.
  Du kan också ringa eller maila så skickar vi dig en blankett.

  9 AV 11 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 21. Hur mycket kostar det att vara medlem i a-kassan?

  För närvarande är avgiften 129 kronor per månad, oavsett om du är arbetslös eller arbetar.

  41 AV 47 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 22. När skickas inbetalningskorten ut?

  Inbetalningskorten skickas ut en gång i kvartalet omkring den 8:e.

  9 AV 11 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 23. Jag har tappat bort mitt inbetalningskort.

  Ring eller maila till oss så får du veta ditt OCR nr.

  8 AV 12 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 24. Kan jag betala min avgift via autogiro?

  Ja det går bra. Skicka in blanketten autogiromedgivande, så kommer avgiften att dras den 28:e varje månad.

  12 AV 16 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 25. Vad händer om jag glömmer att betala avgiften?

  Du får en påminnelse månaden efter den obetalda månaden. Har du tre obetalda månader upphör ditt medlemskap. Om du blivit utesluten pga. bristande betalning har du inte längre rätt till inkomstrelaterad ersättning om du blir arbetslös eller har aktivitetsstöd via Försäkringskassan.

  10 AV 11 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 26. Jag kommer att ta ut pension före 65 års dagen. Ska jag meddela det till arbetslöshetskassan?

  Har du inte fyllt 65 år ska du skriftligen begära utträde ur arbetslöshetskassan om du vill avsluta ditt medlemskap.

  Du använder blanketten Begäran om utträde som finns att hämta här. Har du ingen skrivare, kontakta oss så skickar vi hem blanketten till dig.

  21 AV 30 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 27. Jag ska byta a-kassa. Hur gör jag?

  Ta kontakt med den arbetslöshetskassa du ska byta till och begär en inträdesblankett som du skickar till den nya arbetslöshetskassan. Samtidigt skickar du in Begäran om utträde till oss. Det är viktigt att du att du inte får ett glapp i din medlemskapstid.

  24 AV 34 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:
  Hjälpte detta svar dig?   Ja / Nej

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.